Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Matchbox Teknik & Event AB respekterar kundernas sekretess. Denna policy anger vilken information vi begär av dig och hur vi behandlar den. 

När du gör en beställning krävs det att du tillhandahåller vissa personuppgifter. Dessa omfattar ditt namn och din adress, betalningsinformation (kreditkort eller kontonummer, beroende på vilken betalningsmetod du väljer) och namn och adresser för de personer som beställningen ska skickas till, och en giltig e-mail adress.

Med ditt godkännande använder Matchbox Teknik & Event informationen för att skicka nyhetsbrev till dig. Vi skickar e-postmeddelanden för att hålla kunderna uppdaterade om programuppdateringar och specialerbjudanden samt för att informera dig om nya produkter och tjänster.

Vid behov tillhandahåller vi denna information till andra företag som deltar i tillhandahållandet av vår tjänst, enbart i det syfte som angetts här, eller vid försäljning, föreslagen försäljning eller ägarbyte i företaget.

Vi tillhandahåller aldrig din information till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande förutom i fall där lagen kräver det eller av de skäl som anges i denna policy.

Matchbox Teknik & Event vidtar rimliga åtgärder för att förhindra förluster, ej avsedd användning eller förändring av den information som du har angett. Våra affärspartner, som har tillgång till din information, omfattas av ett sekretessavtal och får inte använda informationen i något annat syfte än det som beskrivs i denna deklaration.